ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRENowe Prawo energetyczne, gazowe i ustawa o OZE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
03.06.2016r. 05:02

Tomasz E. Kołakowski
W wielu krajach trwają prace nie tylko nad tworzeniem nowych koncepcji energetyki, ale także już nad ich realizacją. Wprawdzie wydaje się, że konieczność przebudowy struktury obecnej energetyki jest nieuchronna, to w różnych krajach przebiega ona w sposób zindywidualizowany, wynikający zapewne ze zróżnicowań poszczególnych organizmów państwowych.
14.12.2015r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W pierwszym kwartale 2016 r. ukaże się na rynku, wydany przez Wolters Kluwer komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii pod redakcją dr Jerzego Baehra, dr Piotra Lissonia, dr hab. Jakuba Pokrzywniaka i Macieja Szambelańczyka – radcy prawnego. Zanim to nastąpi , pragniemy przybliżyć czytelnikom CIRE kilka wybranych problemów tej bardzo ważnej i nie mniej skomplikowanej ustawy. Rozpoczynamy od artykułu mec. Macieja Szambelańczyka na temat obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego (wybrane zagadnienia).
W imieniu redaktorów, dr Jerzy Baehr
15.09.2015r. 13:55

Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze aspekty stanu krajowego sektora biogazowni rolniczych. Krajowa energetyka stoi przed trudnym wyzwaniem do realizacji unijnych wytycznych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Długie oczekiwanie na ustawę o OZE, która weszła w życie 4 maja 2015 roku, zdeterminowało powolny rozwój odnawialnych źródeł energii. Na skutek tego krajowy rynek biogazu rozwija się powoli i spada jego atrakcyjność.
Autorzy: Mgr inż. Magdalena Zubrzycka, Prof. dr hab. Adam Kupczyk, Mgr inż. Michał Sikora, Dr hab. Jędrzej Trajer- prof. SGGW; Wszyscy - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW ("Energetyka" - nr 8/2015)
15.09.2015r. 13:44

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii podczas dwunastu miesięcy 2014 r. Na podstawie badań i analiz określono opłacalność wykorzystania dwóch różnych instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przeanalizowano wpływ nowych uregulowań prawnych i systemu wsparcia na atrakcyjność, promowanego w nowelizacji prawa energetycznego, rozwoju produkcji energii rozproszonej m.in. z instalacji fotowoltaicznych.
Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Edward Hutnik ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)
10.09.2015r. 13:30

Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wywołało wiele sporów i dyskusji co do rzeczywistych intencji jej twórców. Jedną z istotniejszych dla uczestników rynku kwestii jest rozstrzygnięcie w jakim terminie wszedł, bądź ma wejść w życie, obowiązek stosowania współczynnika korekcyjnego 0,5 dla świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w ramach współspalania. Polemika publiczna w tym zakresie opiera się na starciu dwóch przeciwstawnych tez: zgodnie z pierwszą, wspomniany współczynnik ma być stosowany od daty wejścia w życie ustawy, zaś druga wskazuje, że kluczowe jest wejście w życie nowego systemu wsparcia określonego w rozdziale 4 ustawy, czyli termin 1 stycznia 2016 r.
Autor: Jacek Zimmer – Czekaj, radca prawny, Kancelaria adwokacka dr. hab. Mariusza Swory
25.05.2015r. 14:00

Praca konkursowa laureata trzeciego miejsca w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.
Dawid Kobiałko
21.05.2015r. 14:00

W chwili pisania niniejszego materiału (koniec marca 2015 r.) bitwę o pozycję prosumenta w energetyce można uznać za zakończoną. W tym przypadku to gremia rządowe muszą działać zgodnie z zasadą dura lex - sed lex. Autorzy referatu dysponując odpowiednim instrumentarium informatycznym, dokonali obiektywnej oceny efektywności ekonomicznej mikroźródeł przy zastosowaniu systemów wsparcia proponowanych na różnych etapach procesu legislacyjnego ustawy o OZE.
Autorzy: Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka ("Rynek Energii" - kwiecień 2015)
04.05.2015r. 13:35

Artykuł przedstawia ostatnie – istotne dla przedsiębiorstw zajmujących się dostawą ciepła – zmiany otoczenia prawnego, które wprowadza ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zmiany te mają wpływ na możliwość stosowania uproszczonego sposobu kształtowania taryf dla ciepła składanych Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Zmiany również dotyczą wsparcia dla ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach ciepła, w tym w instalacjach termicznego przekształcania odpadów, jakim jest obowiązek zakupu takiego ciepła.
Autor: dr Paweł Bogusławski ("Instal" - 4/2015)
27.04.2015r. 14:00

Ustawa o OZE będzie wchodziła w życie stopniowo, w okresie od końca marca do 1 stycznia 2016 r. Dokument zawiera sporo przepisów, które wymagają jeszcze wyjaśnienia. Dopiero rozporządzenia wykonawcze i regulamin aukcji wyjaśnią przedstawione w artykule problemy interpretacyjne, przynajmniej autor ma taką nadzieję.
Autor: dr Christian Schnell, radca prawny, partner kancelarii SOLIVAN, ekspert Rady OZE Konfederacji Lewiatan („Czysta Energia” – kwiecień 2015)
16.04.2015r. 14:34

Nowo przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE) będzie miała daleko idący wpływ na operatorów systemów elektroenergetycznych (OSE) w wielu płaszczyznach ich działalności.
Autorzy: Przemysław Kałek, Katarzyna Zalewska-Wojtuś ("Energia Elektryczna" - marzec 2015)cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE